M. TYMOREK FINALISTKĄ ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO „KONKURSU WIEDZY O PODATKACH”

???????????????????????????????

Małgorzata Tymorek z LO Andersa w Złocieńcu została finalistką VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Uczennica będzie reprezentowała województwo zachodniopomorskie i powiat drawski w etapie ogólnopolskim konkursu w Katowicach, który odbędzie się 13 kwietnia 2018r. Finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbył się 15.03.2018r. w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie. Uczennica doskonale poradziła sobie z częścią pisemną konkursu i zakwalifikowała się do etapu ustnego, wykazując się bogatą wiedzą z zakresu wszystkich podatków występujących w Polsce. Tematem przewodnim konkursu była „ Swoboda działalności gospodarczej”.  Organizatorem konkursu była Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Małgorzata zajęła VII miejsce i zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczennica otrzymała cenne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom. Przygotowywała się do konkursu pod kierunkiem pani Grażyny Waneckiej, nauczycielki przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce. ???????????????????????????????

ZSP W ZŁOCIEŃCU SZKOŁĄ „BEZPIECZNĄ +”

1 entuzjazm uczniów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu otrzymał certyfikat „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

Przedmiotem projektu było zagrożenie zewnętrzne, jakim jest terroryzm. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi uczestniczyli w szkoleniu pt. „Uwaga! Niebezpieczeństwo!”, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie upowszechniania umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo w placówce oświatowej dokonano również przeglądu stanu bezpieczeństwa, udzielono rekomendacji do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia.

Projekt był realizowany w czerwcu 2017 roku przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze.

 

 

UCZNIOWIE KLAS MUNDUROWYCH LO W ZŁOCIEŃCU POZNALI SPECYFIKĘ PRACY SAPERÓW

3 skafander

W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa w Złocieńcu gościli saperzy z 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego oraz członkowie Złocienieckiego Towarzystwa Strzeleckiego. Uczniowie klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym wzięli udział w pokazie statycznym broni palnej posiadanej przez członków Złocienieckiego Towarzystwa Strzeleckiego oraz poznali specyfikę pracy saperów dla których praca w patrolu rozminowania jest podstawową działalnością interwencyjną. Wykonywanie obowiązków służbowych w tym przypadku opiera się na podejmowaniu i niszczeniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, zgłoszonych przez instytucje państwowe lub samorządowe. Młodzież z liceum w praktyce poznała podstawy posługiwania się sprzętem saperskim oraz pistoletami i karabinami prezentowanymi przez uprawnionych instruktorów.

1 instruktaż 4 uczestnicy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIZYCZNY „EUREKA”

eureka1

 

8 marca liczna, bo 13-to osobowa grupa uczniów z klasy 2B i 3B wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka”. Konkurs składał się z dwóch części: testowej, zawierającej 30 pytań i opisowej, w której trzeba było opisać zastosowanie izolatorów w życiu codziennym.

Konkurs miał na celu utrwalenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizację miłośników fizyki, poprzez rozwijanie ich umiejętności.

Wolontariusze z Andersa odwiedzili pensjonariuszy DPS z okazji Dnia Kobiet

dps2

„Kto dzieli się z bliźnim czasem, miłością, chlebem ten więcej zyskuje niż traci”

Dzień Kobiet to wspaniałe święto wszystkich pań, więc nie można o nim zapomnieć. Wolontariusze z Andersa  wraz z opiekunem Joanną Kołodziej odwiedzili przebywających tam pensjonariuszy. Uczniowie przygotowali z tej okazji piosenki i wiersze. Pacjenci otrzymali skromne upominki: kwiatki i słodkości. Wszystkim dostarczyliśmy wielu wzruszeń, bowiem nie jest stratą czasu niesienie radości  innym.

dps4 dps3

 

Tekst : Joanna Kołodziej

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POZNANIU

???????????????????????????????

 

 

Marta Skrzypek i Karina Pytel, uczennice Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu brały udział w etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 01 marca 2018 r.

Licealistki rozwiązywały test składający się z 50 pytań, obejmujących wiedzę
z przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania, finansów i etyki biznesu. Następnie uczestniczyły  wykładzie poświęconym ludziom, którzy osiągnęli sukces w biznesie, zgodnie z hasłem przewodnim XIII edycji Olimpiady – „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Uczennice rozwijają swoje zainteresowania pod kierunkiem nauczycielki podstaw przedsiębiorczości, pani Grażyny Waneckiej. Dodatkowa wiedza i z zakresu biznesu
i przedsiębiorczości dziewczętom im planowanie ścieżki kariery zawodowej i start w dorosłe życie.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

MINISTER OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZIŁ PLAN WSPÓŁPRACY LO W ZŁOCIEŃCU Z 2. BZ LEGIONÓW

2-strona tytulowa2

Liceum Ogólnokształcące w Złocieńcu o profilu wojskowo – sportowym współpracuje z 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego, w ramach której realizowany jest plan współpracy jednostki wojskowej zatwierdzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach planu współpracy uczniowie klas mundurowych będą realizowali szereg systematycznych działań: obóz szkoleniowo-kondycyjny, wykłady: „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych”, „Patriotyczne Podstawy Wychowania Wojskowego”, zajęcia praktyczne „Bytowanie w terenie leśno-jeziornym”, trening strzelecki, zajęcia ze szkolenia fizycznego w Ośrodku Sprawności Fizycznej, pokaz statyczny wybranego uzbrojenia 2 BZ i indywidualnego wyposażenia żołnierza, zajęcia z musztry indywidualnej i zespołowej – marsz krokiem zwykłym i defiladowym, nauka piosenki marszowej. Celem wspólnego szkolenia młodzieży z klas mundurowych jest zdobycie podstaw szkolenia wojskowego.

1-trening-strzelecki 5-instrukaz 4-uczniowie-na-czołgu

SUKCES UCZENNIC LO W ZŁOCIEŃCU W KONKURSIE RECYTATORSKIM

W Szczecinie młodzież zmierzyła się z religijną poezją i prozą podczas Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej.

28 lutego Zuzanna Kałamarz z kl. III b i Marta Skrzypek z kl. II a reprezentowały Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa. Dziewczęta zaprezentowały wysoki poziom swoich możliwości artystycznych. Marta, przedstawiając swoją interpretację wiersza „Boża noc” Jerzego Lieberta, zajęła III miejsce w kategorii prozy religijnej. Gratulujemy Marcie i życzymy dziewczętom dalszych sukcesów artystycznych.

141 140

 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY W LO W ZŁOCIEŃCU

14 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Przystąpili do niego najlepsi matematycy, 7 uczniów z klasy 1 LO, 6 z klasy 2b LO i 13 z klasy 3b LO. Każda grupa rozwiązywała zadania na swoim poziomie. Atmosfera była gorąca, w końcu jest o co walczyć. Najlepsi wezmą udział w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Językowym ,,Z matematyką do Europy”. Ogłoszenie wyników 26 lutego podczas Dnia Przedmiotów Ścisłych.

DSC_1099 DSC_1096

konkurs wiedzy o podatkach Małgorzata Tymorek

WIEDZA O PODATKACH TO JEJ HOBBY

Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu, Małgorzata Tymorek zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Konkurs odbędzie się 15.03.2018 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie. Jego organizatorem jest Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu wszystkich podatków występujących w Polsce. Składa się z dwóch części: testu i odpowiedzi ustnej przed komisją konkursową. Uczennica wykazuje dużą znajomość systemu podatkowego w kraju, interesuje się ekonomią. W rozwijaniu zainteresowań tą dyscypliną wiedzy ekonomicznej pomaga jej nauczycielka przedsiębiorczości, pani Grażyna Wanecka, pod kierunkiem której Małgorzata przygotowuje się do konkursu na etapie wojewódzkim.