PRZEDSIĘBIORCZE DZIEWCZĘTA Z LO W ZŁOCIEŃCU

olimpiada przedsiębiorczości Marta Skrzypek i Karina Pytel

Marta Skrzypek z klasy II i Karina Pytel z klasy III Liceum Ogólnokształcącego  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego XIII Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbędzie się 01.03.2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Okręg poznański obejmuje województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Hasłem przewodnim olimpiady jest: „ Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Uczennice będą rozwiązywać test z dziedziny ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, przedsiębiorczości, psychologii i etyki biznesu. Marta i Karina interesują się ekonomią, dostrzegają potrzebę prezentowania postawy przedsiębiorczej nie tylko w szkole, ale przede wszystkim na rynku pracy. Udział w olimpiadzie jest dla nich formą zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej. Dziewczęta przygotowują się do olimpiady pod kierunkiem pani Grażyny Waneckiej, nauczycielki przedsiębiorczości.

RAJD ZADANIOWY UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

g1

W zimowej scenerii, 13 lutego 2018 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu sprawdzali swoje umiejętności sprawnościowe i kondycyjne w dynamicznej formie marszu ubezpieczonego pododdziału z zadaniem pokonywania naturalnych przeszkód terenowych w lesie. Po opuszczeniu granic miasta uczniowie w bezpośredniej styczności z naturą skutą lodem i resztkami śniegu dokonywali orientowania topograficznego w terenie, określali kierunki i drogi marszu z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiska leśnego. Rozpoznawali ukształtowanie terenu pokonując wzniesienia o znacznych przewyższeniach, źleby, wąwozy, bagna i cieki wodne. Obserwowali ślady obecności mieszkańców lasu, rozpoznawali tropy zwierząt przy paśnikach i wodopoju. Pioniersko „odkrywali” osadę Jarosław ze skromną zabudową i przydrożną kwaterę myśliwską.  Wymagający 12-kilometrowy marsz tempowy w warunkach zimowych, przy temperaturze poniżej zera przekraczał o kilkanaście stopni faktyczne odczucia cieplne uczestników rajdu. Zajęcia odbyły się w malowniczym kompleksie leśnym „KAŃSKO”. Z uwagi na znaczne tempo forsownego marszu zadaniowego i manewrowanie zespołem ćwiczebnym w warunkach urozmaiconej rzeźby terenu o różnej przebieżności rajd nie należał do łatwych. Rozniecenie ognia i posiłek regeneracyjny przy ognisku z pieczeniem kiełbasek był sprawdzianem służb logistycznych pododdziału i okazją do zabezpieczenia otarć i drobnych urazów na dalszą drogę. Pokrzepieni na ciele uczestnicy ćwiczeń po przegrupowaniu i chwili wytchnienia kontynuowali z powodzeniem drogę marszu duktami leśnymi osiągając kres trasy przed wymaganym czasem. Okresowy udział młodzieży klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym w długodystansowym przedsięwzięciu jest swoistym sprawdzianem umiejętności żołnierskich, sprawności marszowej i wolicjonalnej uczniów oraz ich opiekunów: Jana Macula, Włodzimierza Rutkowskiego i Marcina Wilińskiego.

g2 g1

TRENING STRZELECKI UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

IMG_0810

6-go lutego 2018 uczniowie klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu wzięli udział w treningu strzeleckim z karabinka sportowego KBKS na strzelnicy lokalnego klubu strzeleckiego „Cel”. Trening był bezpośrednim przygotowaniem startowym do cyklu ważnych zawodów. Zadaniem uczestników było doskonalenie umiejętności oddawania strzału w strzelaniu precyzyjnym z postawy strzeleckiej leżąc. Warunkiem odbycia treningu było bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i procedur określonych przepisami Polskiego Związku Strzeleckiego oraz komend kierownika strzelania. Ćwiczenia dyscyplinująco-porządkowe okazały się strzałem w dziesiątkę obok rezultatów na samych tarczach. Okresowe treningi strzeleckie klas mundurowych są elementem szkolenia wojskowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńca. Punktami wsparcia szkolenia ogniowego młodzieży były wielokrotne rzuty granatami zaczepnymi do celu poziomego z postawy stojąc oraz nawigacja topograficzna w przyległym terenie. Trening odbył się pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów Klubu Strzeleckiego „Cel” na strzelnicy sportowej w Złocieńcu. IMG_0815 IMG_0818

Nowy plan lekcji od 29 stycznia 2018

plan_lekcji2

UWAGA

Od dnia 29 stycznia br. będzie obowiązywał nowy plan lekcji dla wszystkich klas ZSP im. gen Andersa w Złocieńcu. Prosimy o zapoznanie się z nim – zostanie opublikowany dla uczniów i rodziców na platformie elektronicznej LIBRUS w dniach 22-24 stycznia 2018.

Nowe kwalifikacje zawodowe uwieńczone sukcesem

wozek

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu ukończyli kurs na operatora wózka jezdniowego i w 100% zdali egzamin państwowy. W ramach Kontraktu Samorządowego realizowanego przez Powiat Drawski „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” ośmioro uczniów ZSZ uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym kierowcy – operatora wózków jezdniowych spalinowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Uczniowie zdobywali wiadomości teoretyczne z zakresu typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, dozoru technicznego, a także umiejętności praktyczne z zakresu techniki jazdy wózkiem, pobierania i transportowania ładunku, a następnie jego składowania. Kurs był realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Po zakończeniu kursu uczniowie zdawali egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Koszalinie. Na egzaminie uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym, które zakończyło się dla nich sukcesem w postaci 100 % zdawalności. Uczestniczkami kursu było 6 chłopców i 2 uczennice – stypendystki Starosty Powiatu Drawskiego. Zdany egzamin pozwolił uczniom otrzymać uprawnienia kategorii II WJO do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. W marcu 2018 r. wykwalifikowani operatorzy wózków jezdniowych rozpoczną płatną praktykę zawodową u pracodawców. Dodatkowe uprawnienia zawodowe zdobyte podczas nauki w szkole z pewnością ułatwią młodzieży start w dorosłe życie zawodowe. Grażyna Wanecka

PRÓBNA MATURA Z NOWĄ ERĄ W LO W ZŁOCIEŃCU

zdający 3

 

Od wczoraj uczniowie LO w Złocieńcu piszą, według harmonogramu, kolejne próbne egzaminy maturalne organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era.
Wyniki próbnej matury to obiektywna ocena wiedzy maturzystów. Dzięki nim będą wiedzieć co już umieją, które wiadomości warto jeszcze powtórzyć, jakie umiejętności muszą koniecznie poćwiczyć. Najbardziej miarodajne wyniki uczeń uzyska wtedy, gdy cały materiał z przedmiotu egzaminacyjnego będzie już znany. Dlatego termin próbnej matury z Nową Erą to idealny moment na diagnozę poziomu przygotowania, a uzyskany wynik to statystycznie najbardziej wiarygodna informacja, jak uczniowie wypadają na tle wszystkich biorących udział w tej próbie.

zdający 2 zdający 1

EDUKACJA PRAWNA DLA UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

10342088_kamilsk

 

15 grudnia 2017 w Auli Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa odbyły się warsztaty dla maturzystów z edukacji prawnej prowadzone przez radcę prawnego Pana Kamila Sęka.

Uczniowie liceum ogólnokształcącego zapoznali się z możliwościami i zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej dla młodzieży. Praktyczne działania radcy prawnego Pana Kamila Sęka polegające na kształtowaniu świadomości prawnej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Licealiści uzyskali informacje o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o częstych sytuacjach wymagających konsultacji z prawnikami i sposobie postępowania w przypadkach wymagających pomocy prawnej.

10342089_uczestnicy 10342087_suchacze

NAUCZYCIEL NA MEDAL

1 Wręczanie nagród

 

Beata Miszewska-Kozłowska nauczycielka języka polskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zajęła w plebiscycie „Nauczyciel na Medal” II miejsce
w województwie zachodniopomorskim i I miejsce w powiecie drawskim, w kategorii Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej.
Organizatorem plebiscytu była redakcja Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza.
Do finału wojewódzkiego awansowali zwycięzcy I etapu konkursu ze Szczecina, Koszalina i wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Uroczysta gala wręczenia medali i nagród odbyła się 07 grudnia 2017 r. w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

II miejsce w województwie Nauczyciel na Medal

XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

140

Jak co roku w grudniu, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim zorganizował konkurs ekologiczny pn. „XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej”. Reprezentacja naszej szkoły w składzie Sandra Cębrowska, Karolina Kalińska, Kacper Karczewski, Joanna Pawlik i Klaudia Zielińska zajęła drużynowo III miejsce na podium, wzbogacając jednocześnie wyposażenie klasy biologicznej o wizualizer, który był nagrodą ufundowaną przez organizatora. Ponadto, Joanna Pawlik została wyróżniona za indywidualny wynik nagrodą rzeczową.
Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt oraz grzybów w ekosystemach wodnych i leśnych. Uczestnicy musieli wykazać się również rozległą wiedzą nt. programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, a także ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
Wszyscy członkowie drużyny „Andersa” są uczniami klasy 2 a LO o profilu biologiczno – medycznym.

140 (2) 140 (1) 10268757_2P1020370