Palenie – początek własnej destrukcji

22.05.2018 r. uczniowie  klas I wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem PSSE w Drawsku Pomorskim asystentem oświaty zdrowotnej  Panią Jolą Rokosz, która przygotowała dla uczniów prezentację multimedialną „Początek własnej destrukcji” w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2014/2018.

Prelekcja składała się z  części informacyjno – edukacyjnej ,oraz praktycznej z użyciem urządzenia „Smokerlyzera” do pomiaru tlenku węgla w oddechu. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego nie warto palić (powody estetyczne, choroby odtytoniowe, powody etyczno – moralne),co to jest bierne palenie, jaka kara grzywny grozi za palenie tytoniu w strefie oznaczonej zakazem palenia.       Na zakończenie  uczniowie mogli sprawdzić zawartość tlenku węgla w wydychanym przez nich powietrzu za pomocą zaprezentowanego urządzenia.

 

Tekst Joanna Kołodziej