Plan zajęć LOZ 11-12.01.2020

Poniżej podajemy link do planu w formacie PDF:

plan-loz-11-01-2020