Plan zajęć LOZ

Poniżej podajemy link (w formacie PDF) do harmonogramu zajęć LOZ na weekend 23-24 listopada br.

LOZ-231119