POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 2. BZ I ZSP ANDERS

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 2. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ I ZSP W ZŁOCIEŃCU

W dniu 30 stycznia, na terenie koszar złocienieckiej Brygady podpisano porozumienie o współpracy między 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Porozumienie podpisano na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON nr 12, poz. 131 z późn. zm.).
Spotkanie zastępującego Dowódcę Jednostki podpułkownika Cezarego Grygoruka i pani Beaty Miszewskiej–Kozłowskiej, dyrektora szkoły odbyło się w Sali tradycji 2 Brygady Zmechanizowanej. Przy podpisywaniu porozumienia obecny był sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.
Dzięki wsparciu żołnierzy udzielona zostanie pomoc merytoryczno-organizacyjna i logistyczna w procesie edukacyjnym uczniów klas mundurowych z rozszerzoną edukacja dla bezpieczeństwa. Mundurowi zadbają o jak najwyższy poziom zajęć, dyscyplinę i bezpieczeństwo. Ponadto, będą prowadzili działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji służby wojskowej. Uczniowie i żołnierze wspólnie wezmą udział w treningu strzeleckim, zajęciach w Ośrodku Sprawności Fizycznej i w zajęciach z bytowania w terenie leśno-jeziornym, a zwieńczeniem współpracy będzie obóz szkoleniowo-kondycyjny z wykorzystaniem infrastruktury jednostki wojskowej ze Złocieńca. Uczniowie oraz kadra dydaktyczna będą uczestniczyć w Dniach Otwartych Koszar oraz uroczystościach organizowanych przez 2 Brygadę Zmechanizowaną, natomiast żołnierze i kombatanci w uroczystościach szkolnych.
Współpraca Jednostki Wojskowej z placówką oświatową jest niezwykle ważna ze względu na tworzenie więzi emocjonalnych wynikających z szacunku do historii, symboli narodowych i wojskowych kształtujących cnoty obywatelskie i żołnierskie. Młodym ludziom należy przypominać o latach ogromnego wysiłku i ofiar, jakie złożyli Polacy w walce o wolność naszego kraju. Uczyć kochać Ojczyznę i cenić jej wielowiekową historię, tradycję i kulturę. Takie porozumienie stanowi jedno z ogniw integracji społeczeństwa z historią państwa polskiego i jego Sił Zbrojnych.
Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

dyrekcja 2 dyrekcja poczet2 parafowanie2 poczet1