„POZNAJ POLSKĘ” – OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA 3. WYCIECZKI SZKOLNE

W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu otrzymał dofinansowanie na 3. trzydniowe wycieczki szkolne do Krakowa, Gdańska i Torunia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia, w wysokości 45.000 zł, po 15.000 zł na każdą wycieczkę. Wsparcie w ramach programu będzie przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. „Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.