PRIMUS INTER PARES

Alicja Pawlak, uczennica LO Andersa w Złocieńcu, z najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymała z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza i Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Jacka Stępnia stypendium Prezesa Rady Ministrów za poprzedni rok szkolny. Alicja jest najlepszą, wzorową uczennicą Andersa o wielu talentach, pracowitą i sumienną, która ma szansę osiągnąć sukces i stać się „pierwszą wśród równych sobie” również na uczelni wyższej.