PRIMUS INTER PARES

Oliwia Bartnik, uczennica LO Andersa w Złocieńcu, z najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymała z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Roberta Stępnia stypendium Prezesa Rady Ministrów za poprzedni rok szkolny. Oliwia jest najlepszą, wzorową uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu o wielu talentach, pracowitą i sumienną, która ma szansę osiągnąć sukces i stać się „pierwszą wśród równych sobie” również na uczelni wyższej.

4 Oliwia z wicedyrektorem szkoły1 Oliwia z kuratorem oswiaty2 laureaci