PRIMUS INTER PARES

Andżelina Pomian, wyróżniająca się i w nauce i w działalności społecznej uczennica Andersa, otrzymała z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego pana Ryszarda Mićko i Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Krzysztofa Rembowskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów za poprzedni rok szkolny.

Andżelina jest najlepszą wzorową uczennicą Andersa, w przyszłości zamierza studiować w szkole wojskowej, a że jest osobą o wielu talentach, pracowitą i sumienną ma szansę osiągnąć sukces i stać się „pierwszą wśród równych sobie” również na uczelni wyższej.

tekst i zdjęcia: Robert Żołynia

1 3 4 5 6