PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z TERAPEUTAMI

29. 01. 2020 r. grupa uczniów z klas I LO i BS I stopnia uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym z Terapeutami ze Stowarzyszenia MONAR – Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kamieniu Rymańskim. Spotkanie odbyło się w ramach Programu ,,Mówimy nie dla środków psychoaktywnych”, który jest kontynuacją projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r.
Od ponad 40 lat Stowarzyszenie MONAR działa na terenie całej Polski pomagając osobom uzależnionym on narkotyków, alkoholu, bezdomnym, chorym, samotnym. Terapeuci z tego Stowarzyszenia opowiedzieli młodzieży o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych jak również o jego skutkach, propagując życie wolne od nałogów, wzbudzając wrażliwość wśród uczniów na potrzeby innych, wiarę w drugiego człowieka, jego wartości i możliwości. Uczniowie chętnie uczestniczyli w dialogu jak również zadawali pytania w temacie wykonywanej pracy terapeutycznej oraz szkodliwości środków psychoaktywnych, używek, dopalaczy.
Uczniowie z ZSP Anders dziękują specjalistom jak również Policji za spotkanie i lekcję z profilaktyki chroniącą młodzież od wszelkiego rodzaju uzależnień.

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk (Pedagog szkolny)