PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH

W Zespole Szkół Ponadgimnajzjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu, w ramach projektu „Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych” objętego patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, odbyły się warsztaty ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego. Uczniowie szkoły uczestniczyli czynnie w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy i pod okiem instruktora ćwiczyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zapoznali się z wyposażeniem profesjonalnej torby R1 i doskonalili posługiwanie się jej elementami oraz wykorzystaniem jej w sytuacji potencjalnego zagrożenia życia osoby poszkodowanej. Brali udział w grze „Wodomaniacy”, której tematyka obejmowała udzielania pierwszej pomocy, wzywania służb ratunkowych i zachowań nad obszarami wodnymi. Obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz metod ratowania życia nad wodą.

140 (2)140 (1) 140 9818827_1uczniowieznagrodami