mat.-inform.

Matematyczno-informatyczny

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (*+90 godz.)
- fizyka
-informatyka

*zwiększenie rozszerzenia o dodatkowe godziny


Przedmioty uzupełniające:
- rysunek techniczny
- historia i społeczeństwo
- matematyka stosowana


Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- matematyka
- fizyka
- język angielski / język niemiecki

medycy

Biologiczno-medyczny

Przedmioty rozszerzone:
- biologia (*+90 godz.)
- chemia (*+90 godz.)

*zwiększenie rozszerzenia o dodatkowe godziny


Przedmioty uzupełniające:
- fizyka medyczna
- historia i społeczeństwo
- pierwsza pomoc medyczna


Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- biologia
- chemia
- język angielski / język niemiecki

Profil lingwistyczno - europejski

Lingwistyczno-europejski

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski (*+180 godz.)
- geografia
- historia

*zwiększenie rozszerzenia o dodatkowe godziny


Przedmioty uzupełniające:
- język niemiecki w biznesie

Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- język angielski / język niemiecki

wojskowy

Wojskowo-sportowy

Przedmioty rozszerzone:
- historia
- geografia (*+30 godz.)
- wiedza o społeczeństwie


Przedmioty uzupełniające:
- historia wojskowości
- zajęcia wojskowe
- edukacja dla bezpieczeństwa
- dyscypliny sportowe:
orientacja sportowa
lekkoatletyka


Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- historia
- geografia
- język angielski / język niemiecki