Matematyczno-ekonomiczny

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (*+90 godz.)
- fizyka (*+30 godz.)
- język angielski (*+30 godz.)

*zwiększenie rozszerzenia o dodatkowe godziny


Przedmioty uzupełniające:
- rysunek techniczny
- historia i społeczeństwo
- matematyka stosowana


Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- matematyka
- fizyka
- język angielski / język niemiecki

Biologiczno-chemiczny

Przedmioty rozszerzone:
- biologia (*+60 godz.)
- chemia (*+50 godz.)

*zwiększenie rozszerzenia o dodatkowe godziny


Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo
- pierwsza pomoc medyczna


Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- biologia
- chemia
- język angielski / język niemiecki

Lingwistyczno-humanistyczny

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski (*+150 godz.)
- geografia
- wiedza o społeczeństwie

*zwiększenie rozszerzenia o dodatkowe godziny


Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo
- ekonomia w praktyce

Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- język angielski / język niemiecki

Wojskowy

Przedmioty rozszerzone:
- historia
- geografia (*+30 godz.)
- język angielski
- wiedza o społeczeństwie


Przedmioty uzupełniające:
- zajęcia wojskowe
- ekonomia w praktyce
- dyscypliny sportowe:
orientacja sportowa
lekkoatletyka


Pierwszy język obcy:
- język angielski


Drugi język obcy:
- język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- historia
- geografia
- język angielski / język niemiecki