Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych

Profil ogólny
- 4 semestry kształcenia
- zajęcia w soboty i niedziele


Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

Szkoła Policealna

Zawód:
- technik administracji - [334306]

Kwalifikacje w zawodzie
- A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.


4 semestry kształcenia
- zajęcia w soboty i niedziele


Zawód:
- technik rachunkowości - [431103]

Kwalifikacje w zawodzie
- A.36 Prowadzenie rachunkowości


- A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

4 semestry kształcenia
- zajęcia w soboty i niedziele


Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.