Szkoła Branżowa I stopnia

Klasa wielozawodowa
- sprzedawca,
- fryzjer,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektryk,
- piekarz,
- ślusarz,
- stolarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych
- tapicer,
- elektromechanik
- lakiernik,
- dekarz,
- cieśla,
- fotograf,
- murarz
-tynkarz
- złotnik jubiler,
- zegarmistrz,
- zdun,
- kamieniarz
- pszczelarz
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- monter systemów rurociągowych,
- operator obrabiarek skrawających


Absolwenci gimnazjów przyjmowani są do Szkoły Branżowej na podstawie umowy z pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.