technikum

Technikum - technik ekonomista [331403]

Zawód:
- technik ekonomista - [331403]


Kwalifikacje:
- A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- A.36. Prowadzenie rachunkowości


Przedmioty rozszerzone
- matematyka
- geografia


Pierwszy język obcy:
- język angielski / język niemiecki


Drugi język obcy:
- język angielski / język niemiecki


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
- język polski
- matematyka
- geografia
- język angielski / język niemiecki

technikum ekonomiczne