Programy innowacyjne

1.  TUTORING SZKOLNY
PROJEKT „ WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO”
- innowacyjny i nowoczesny model pracy pedagogicznej

Praca z uczniem metodą tutoringu ma na celu poznawanie potencjału ucznia i pracę nad rozwojem jego mocnych cech. Stanowi wsparcie w procesie wyznaczania i realizowania celów oraz planowaniu ścieżek rozwoju ucznia. Zindywidualizowana praca tutorów z uczniem służy wspomaganiu go w indywidualnym rozwoju. Dzięki metodzie tutoringu uczeń będzie mógł rozwinąć umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz udoskonalić sztukę maksymalnego korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych.
ZSP im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną
w województwie zachodniopomorskim, która będzie wdrażała ten innowacyjny i nowoczesny model pracy pedagogicznej.

Projekt realizowany pod patronatem MEN.

ANDERS INSPIRUJE DO WIELKOŚCI

 

2. SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Ogólnopolski program dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży , którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia. Dostosowany do potrzeb indywidualnych uczniów.
Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

3. INNOWACYJNY PROGRAM ROZSZERZONEJ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

W ramach porozumienia o współpracy z 2. Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu uczniowie klas mundurowych LO realizują program rozszerzonej edukacji dla bezpieczeństwa. Odbywają zajęcia popularyzujące służbę wojskową pod kierunkiem żołnierzy i wykwalifikowanych trenerów z zakresu edukacji obronnej, musztry, sportów obronnych, samoobrony. Uczniowie biorą udział w treningach z orientacji sportowej, w zajęciach na pływalni pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu pływania użytkowego i  ratownictwa wodnego oraz kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, przygotowujące do egzaminu ratownika WOPR. Uczniowie
w czerwcu uczestniczą w obozie szkoleniowo-kondycyjnym.

 

4. KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW KLAS BRANŻOWYCH I ZAWODOWYCH

Bezpłatne kursy i szkolenia pozwalające uczniom zdobyć dodatkowe kwalifikacje deficytowe na rynku pracy, organizowane w ramach Kontraktu Samorządowego.
Kursy i szkolenia dla uczniów:
- operator koparki jednonaczyniowej kl.III,
- spawacz TIG,
- operator wózków jezdniowych,
- operator-programista CNC ( operator do obróbki skrawaniem)
- komputerowa obsługa sklepu i magazynu
- projektowanie mebli
- prawo jazdy kategorii B,
- kurs na uprawnienia SEP do 1 KV ( budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi).