PRZEDSIĘBIORCZE DZIEWCZĘTA Z LO W ZŁOCIEŃCU

Marta Skrzypek z klasy II i Karina Pytel z klasy III Liceum Ogólnokształcącego  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego XIII Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbędzie się 01.03.2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Okręg poznański obejmuje województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Hasłem przewodnim olimpiady jest: „ Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Uczennice będą rozwiązywać test z dziedziny ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, przedsiębiorczości, psychologii i etyki biznesu. Marta i Karina interesują się ekonomią, dostrzegają potrzebę prezentowania postawy przedsiębiorczej nie tylko w szkole, ale przede wszystkim na rynku pracy. Udział w olimpiadzie jest dla nich formą zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej. Dziewczęta przygotowują się do olimpiady pod kierunkiem pani Grażyny Waneckiej, nauczycielki przedsiębiorczości.