Przyszli lekarze i inżynierowie na rozgrzewce.

Tegoroczni maturzyści zmierzyli się z zadaniami maturalnymi. Dnia 29.11 2013r. 18 uczniów klas licealnych próbowało rozwiązać zadania maturalne opracowane przez wydawnictwo Operon. W pracowni biologicznej przyszli fizycy i biologowie rozwiązywali testy na dwóch poziomach: podstawowym, który trwał 120 min. I rozszerzonym, który trwał 150min.
Zadania z biologii z zakresu podstawowego obejmowały zadania z anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, ewolucjonizmu i ekologii. Zadania zakresu rozszerzonego obejmowały dodatkowo botanikę i zoologię. Skupienie na twarzach piszących świadczy o poważnym podejściu do próby, do maksimum wykorzystali czas przeznaczony na rozwiązanie zadań.