RAJD ZADANIOWY UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

W zimowej scenerii, 13 lutego 2018 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu sprawdzali swoje umiejętności sprawnościowe i kondycyjne w dynamicznej formie marszu ubezpieczonego pododdziału z zadaniem pokonywania naturalnych przeszkód terenowych w lesie. Po opuszczeniu granic miasta uczniowie w bezpośredniej styczności z naturą skutą lodem i resztkami śniegu dokonywali orientowania topograficznego w terenie, określali kierunki i drogi marszu z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiska leśnego. Rozpoznawali ukształtowanie terenu pokonując wzniesienia o znacznych przewyższeniach, źleby, wąwozy, bagna i cieki wodne. Obserwowali ślady obecności mieszkańców lasu, rozpoznawali tropy zwierząt przy paśnikach i wodopoju. Pioniersko „odkrywali” osadę Jarosław ze skromną zabudową i przydrożną kwaterę myśliwską.  Wymagający 12-kilometrowy marsz tempowy w warunkach zimowych, przy temperaturze poniżej zera przekraczał o kilkanaście stopni faktyczne odczucia cieplne uczestników rajdu. Zajęcia odbyły się w malowniczym kompleksie leśnym „KAŃSKO”. Z uwagi na znaczne tempo forsownego marszu zadaniowego i manewrowanie zespołem ćwiczebnym w warunkach urozmaiconej rzeźby terenu o różnej przebieżności rajd nie należał do łatwych. Rozniecenie ognia i posiłek regeneracyjny przy ognisku z pieczeniem kiełbasek był sprawdzianem służb logistycznych pododdziału i okazją do zabezpieczenia otarć i drobnych urazów na dalszą drogę. Pokrzepieni na ciele uczestnicy ćwiczeń po przegrupowaniu i chwili wytchnienia kontynuowali z powodzeniem drogę marszu duktami leśnymi osiągając kres trasy przed wymaganym czasem. Okresowy udział młodzieży klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym w długodystansowym przedsięwzięciu jest swoistym sprawdzianem umiejętności żołnierskich, sprawności marszowej i wolicjonalnej uczniów oraz ich opiekunów: Jana Macula, Włodzimierza Rutkowskiego i Marcina Wilińskiego.

g2 g1