Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

                                                            STAWIAMY NA PRZYSZŁOŚĆ

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
Typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące (3 lata kształcenia)

profile kształcenia:

Matematyczno-informatyczny

przedmioty rozszerzone:      matematyka (*+90h), fizyka, informatyka
przedmioty uzupełniające:   historia i społeczeństwo, rysunek techniczny, matematyka stosowana
pierwszy język obcy:               j. angielski
drugi język obcy:                      
j. niemiecki

Biologiczno-medyczny

przedmioty rozszerzone:      biologia (*+ 90h), chemia (*+ 90h)
przedmioty uzupełniające:   historia i społeczeństwo, fizyka medyczna, pierwsza pomoc medyczna
pierwszy język obcy:               j. angielski
drugi język obcy:                      
j. niemiecki

Lingwistyczno-europejski

przedmioty rozszerzone:      język angielski (*+180h), historia, geografia
przedmioty uzupełniające:  język niemiecki w biznesie,
pierwszy język obcy:               j. angielski
drugi język obcy:
                       j. niemiecki

Wojskowo-sportowy

przedmioty rozszerzone:      geografia (*+30h), historia, wiedza o społeczeństwie
przedmioty uzupełniające:   historia wojskowości, edukacja dla bezpieczeństwa – zajęcia wojskowe
dyscyplina sportowa:              orientacja sportowa, lekkoatletyka
pierwszy język obcy:               j. angielski
drugi język obcy:
                       j. niemiecki

*zwiększona liczba godzin w zakresie nauczania przedmiotu na poziomie rozszerzonym

 

Technikum (4 lata kształcenia)
zawód: technik ekonomista
[ 331403]
kwalifikacje w zawodzie:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

przedmioty rozszerzone:   matematyka, geografia
pierwszy język obcy:            j. angielski
drugi język obcy:
                    j. niemiecki
Szkoła Branżowa (3 lata kształcenia)

klasa wielozawodowa:

sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
piekarz, ślusarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, elektromechanik, lakiernik, dekarz, blacharz, cieśla, fotograf, murarz, tynkarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, zdun, kamieniarz, pszczelarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych, operator obrabiarek skrawających

Absolwenci gimnazjów przyjmowani są do Szkoły Branżowej, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego, na podstawie umowy z pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
profil ogólny
4 semestry kształcenia
zajęcia w soboty i niedziele

Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 

Szkoła Policealna

Technik administracji [ 334306 ]
kwalifikacje w zawodzie:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Zobacz także