Rodzice

PLAN LEKCJI 

Z aktualnymi planami zajęć dla uczniów i nauczycieli  można zapoznać się w aplikacji LIBRUS, do której mają Państwo bezpłatny dostęp.

Plany zajęć poszczególnych klas znajdują się na stronie głównej programu, w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY.

 

WYKAZ NOWOŚCI LITERATURY PEDAGOGICZNEJ DOSTĘPNEJ W BIBLIOTECE

W nurcie pedagogiki i psychologii – po co mogą sięgnąć nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Biblioteka psychologii współczesnej i pedagogiki.

Encyklopedia: Rodzice i dzieci. Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe?
Aronson E., Człowiek istota społeczna.
Aronson i in., Psychologia społeczna. Serce i umysł.
Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1.
Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2.
Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli.
Włodarski Z., Psychologia uczenia się. Tom 1 i 2.
Łobocki M., ABC wychowania.
Łopatkowa M., O sztuce wychowywania.
Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich.
Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie.
Chomczyńska- Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę.
Gulin W., Empatia dzieci i młodzieży.
Danilewska J., Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia.
Zorraquino J.C., Depresja u dzieci i młodzieży.
Anthony M. T., Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania.
Jędrzejewski M., Subkultury a przemoc.
Rogers ., Goldstein L., Narkotyki i nastolatki.
Satanizm, rock, narkomania, seks.
Hallowell E., Ratey J. J., W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych.
Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń.
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole.poradnik nie tylko dla polonistów.
Alberti R., Emmons M., Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych.
Christopher C. J., Nauczyciel- rodzic. Skuteczne porozumiewanie się.
Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?
Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie?
Ernst K., Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić?
Ewans P., Toksyczne słowa. Słowna agresja w związkach.
Faber A. Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole.
Faber A. Mazlish E., Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały.
Bliżej siebie. Rozmowy z mistrzami o życiu, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i możliwości zmiany siebie.
Pipher M., Ocalić Ofelię. Jak chronić osobowość dorastających dziewcząt.
Dobson J., Rozmowy z rodzicami.
Janda K., Moje rozmowy z dziećmi.
Zanim wybierzesz…Przygotowanie do życia w rodzinie.
Meer M. T., Praktyczny poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.
Kozakiewicz M. i W., Przewodnik po młodości.
Grodecka A., Uczeń z wyobraźnią.
Braun M.,Mach M., Zdolne dzieci. Pierwsza pomoc.
Sztuka w edukacji i terapii.
Hammer H., Oswoić nieśmiałość. Scenariusze na lekcje wychowawcze.
Szkoła uśmiechnięta. Scenariusze imprez szkolnych.
Uroczystości szkolne w gimnazjum i liceum. T. 2.
Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli.
Owczarek S., Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.
Kaduson H., Szchaefer Ch., Zabawa w psychoterapii.
Gersdorff M., Rewolucja seksualna zagraża dzieciom.
McDowell J., Mity edukacji seksualnej.
Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole.
Gajda J. Media w edukacji.
Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów.

Psychologia w szkole. Dwumiesięcznik, 1, 2, 4, 5 / 2013

Zobacz także