Rada Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017 w skład Rady Rodziców ZSP im. gen. W. Andersa w Złocieńcu wchodzą:

1. Andrzej Bieniecki – przewodniczący RR

2. Katarzyna Beńko

3. Elżbieta Majewska