Wykaz spotkań z rodzicami

Wykaz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

DATA                          KLASY

13 września 2016 -  klasy pierwsze liceum
15 września 2016 -  klasy maturalne, klasy drugie liceum i klasy zawodowe
9 listopada 2016 -   wszystkie klasy
7 grudnia 2016 -      klasy maturalne
4 stycznia 2017 -     klasy pierwsze liceum, klasy drugie liceum i klasy zawodowe
29 marca 2017 -      wszystkie klasy
31 maja 2017 -        klasy pierwsze liceum, klasy drugie liceum i klasy zawodowe