ROZDANIE ŚWIADECTW – MATURA 2017

W dniu

30 czerwca 2017 r. o godz. 13:00

zostaną wydane świadectwa dojrzałości dla absolwentów Zespołu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2017 r.