Rozmowy O Życiu !

18 i 19 listopada 2015 r. gościliśmy w Andersie muzyka, wolontariusza i terapeutę uzależnień Sławka Pyrko, który poprowadził program profilaktyczny dla uczniów ,oraz rodziców „ Rozmowy O Życiu ”. Do omawianych zagadnień były wykonywane na żywo utwory muzyczne łączące tematy lub nawiązujące do tematów. Podczas spotkania z młodzieżą prowadzący zwrócił uwagę na problem nacisku grupowego i sposobów radzenia sobie z nim na przykładach realnych sytuacji i osób; podkreślił jak ważne w profilaktyce uzależnień są umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim asertywna obrona swoich racji, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich.

Po południu Pan Sławek spotkał się z rodzicami, podczas prelekcji zwrócił uwagę na problem cichej akceptacji popadania w świat patologii ;przyczyn sięgania po środki odurzające. Głównym zadaniem programu było zasygnalizowanie rodzicom ,że brak komunikacji z własnym dzieckiem to pierwszy krok w kierunku aby dziecko znalazło sobie innego rozmówcę lub wybudowało mur odgradzający go od domu, rodziny.

Dyrektor, grono pedagogiczne, uczniowie dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy U M i G w Złocieńcu za sfinansowanie profilaktycznego przedsięwzięcia.

Joanna Kołodziej

P1040210 P1040211 P1040214 P1040226 P1040233 P1040236 P1040239 P1040242 P1040245 P1040247 P1040248