Smutne pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego szanowanego kolegi i dyrektora Pana Eugeniusza Rosiaka. Pan E. Rosiak poświęcił całe swoje życie działalności pedagogicznej. Był zasłużonym nauczycielem, znanym społecznikiem, cenionym kolegą, wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół w Złocieńcu. Pozostanie w naszej pamięci jako ciepły, serdeczny człowiek, wyjątkowo oddany środowisku nauczycielskiemu, swoim uczniom i wszystkim potrzebującym. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego, w szczególności naszej koleżance, pani Małgorzacie Pocentek. Cześć Jego pamięci.