SPOTKANIE PO LATACH ABSOLWENTÓW TE CRS

 

Absolwenci Technikum Ekonomicznego w Złocieńcu, którzy ukończyli szkołę w 1961 roku uroczyście świętowali zjazd klasowy. Spotkaniu towarzyszyły sentymentalne wspomnienia lat spędzonych w szkole. Pomimo upływu czasu absolwenci zachowują radość i pogodę ducha, czerpią przyjemność z życia, są pełni pozytywnej energii wobec codziennych wyzwań.

Dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu składają naszym ekonomistom życzenia nieustającego zdrowia, szczęścia i optymizmu.