SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar spotkał się z licealistami i gimnazjalistami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. Przedstawił młodzieży zakres swojej pracy, zapoznał z prawami i obowiązkami każdego obywatela.   Adam Bodnar przedstawił zgromadzonym procedury wyboru  na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczniowie dowiedzieli się o przepisach i aktach prawnych regulujących pracę RPO oraz zakresie codziennych zadań. Zaproszony gość rozmawiał z uczniami na temat aktualnych przepisów, obowiązków, które nakładają one na obywateli. Jednocześnie informował, jakie działania należy podjąć, kiedy dochodzi do naruszenia tych praw lub łamania praw człowieka w ogóle. Uczniowie klas mundurowych, którzy w przyszłości pełnić będą funkcje w wojsku lub policji ze szczególnym zainteresowaniem rozmawiali z RPO na temat środków przymusu bezpośredniego i  obrony koniecznej. Adam Bodnar przybliżył zebranym konsekwencje nieprzestrzegania prawa oraz konsekwencje nadużywania prawa. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z  historią Grzegorza Przemyka, śmiertelnie pobitego przez milicjantów podczas stanu wojennego. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich miało charakter edukacyjny. 1 RPO 4 RPO RPO