SPRAWDZIAN Z NAWIGACJI W WARUNKACH ZIMOWYCH

 

Uczniowie klas mundurowych LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu byli poddani sprawdzianowi umiejętności w zakresie nawigacji w terenie, w formie marszu ubezpieczonego pododdziału, z zadaniem znalezienia optymalnej drogi powrotnej do szkoły. Po niezapowiedzianym wyjeździe do Wierzchówka młodzież dokonywała orientowania topograficznego w otwartej przestrzeni, określenia kierunków i dróg marszu z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiska naturalnego, z dala od siedlisk ludzkich. Marsz zadaniowy na trasie 15-kilometrowej, w głębokim śniegu i niskiej temperaturze odbył się w malowniczym kompleksie leśnym „UGORY”. Uczestnicy ćwiczeń sprostali zadaniom, zarówno w lesie, jak i w terenie otwartym. Bez charakterystycznych punktów odniesienia, udziału mapy i kompasu, dotarli do końca trasy przed wymaganym czasem. Okresowy udział młodzieży klas mundurowych w długodystansowym przedsięwzięciu to sprawdzian jej umiejętności żołnierskich, sprawności marszowo-kondycyjnej i mentalnej. Uczniowie zaliczyli go na ocenę celującą, a zatem nauka nie poszła w las… Nad przebiegiem merytorycznym zadań przeznaczonych dla przyszłych żołnierzy czuwali Jan Macul, nauczyciel wychowania fizycznego i trener w zakresie orientacji sportowej oraz Sebastian Ingram, podoficer WP, rodzic aktywnie działający na rzecz szkoły.

Tekst: Jan Macul

Zdjęcia: Jakub Krasuski