Staże, praktyki, kursy i szkolenia – PROJEKT UNIJNY

KURSY ZAWODOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH WYSTARTOWAŁY
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa biorą udział projekcie unijnym realizowanym w ramach kontraktu wojewódzkiego, działanie 8.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego z Unii Europejskiej pt. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.
Jest to pierwszy projekt wspierający proces nauczania obejmujący 8 placówek Powiatu Drawskiego.
Projekt będzie realizowany od sierpnia 2017 i obejmuje uczniów obecnych klas, jak i tych którzy dopiero w tym roku podjęli naukę. Projekt będzie trwał do końca 2020 roku. Uczniowie szkoły zawodowej w ramach projektu będą uczestniczyli w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych: operator wózka jezdniowego silnikowego z mechanicznym napędem kosza, spawacz metodą MAG i TIG, operator koparki jednonaczyniowej, projektowanie konstrukcji meblowych w środowisku projektowym AUTOCAD wraz z renowacją i konserwacją mebli, komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, operator-programista CNC, uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1kV, prawo jazdy kat. B. W ramach projektu uczniowie mają zapewnione doradztwo zawodowe oraz staże. Są również stypendia dla uzyskujących najwyższe wyniki z przedmiotów zawodowych, które mają motywować młodzież do zdobywania nowych umiejętności. Kwalifikacje zawodowe, jakie zdobędą uczniowie należą do deficytowych, zarówno na powiatowym jak i wojewódzkim rynku pracy. Uczniowie po uzyskaniu dodatkowych uprawnień zawodowych zasilą potrzeby miejscowego i regionalnego rynku pracy

Dodatkowe informacji udziela koordynator szkolny: Grażyna Wanecka

Budowa zintegrowanego szkolnictwa PLAKAT A2 nowy