SUKCESY LICEALISTÓW ZŁOCIENIECKICH W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FIZYCZNYM

 

W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA” Dawid Kręc z klasy pierwszej o profilu wojskowym osiągnął bardzo dobry wynik, za co otrzymał dyplom i nagrodę książkową. Wyróżnienia w konkursie otrzymali również uczniowie klasy pierwszej o profilu matematyczno-ekonomicznym: Małgorzata Miłaszewicz, Kacper Janiszewski i Daniel Wiliński. Konkurs się odbył się 11 marca 2020 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych z zakresu programu nauczania fizyki oraz zadania opisowego dotyczącego zjawiska fizycznego, z którym można spotkać się na co dzień. Celem konkursu było szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu fizyki, a ponadto pogłębianie ich zainteresowań oraz rozwijanie talentu w obrębie nauk ścisłych . Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem Pani Anny Mnichowicz, nauczycielki fizyki.

Tekst: Anna Mnichowicz, nauczycielka fizyki