Szkolenie uczniów klas mundurowych w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu

Przez trzy dni uczniowie klas mundurowych LO z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu brali udział w obozie szkoleniowo – kondycyjnym na terenie 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. Planowanie tego prestiżowego przedsięwzięcia rozpoczęło się już w sierpniu 2016 roku, kiedy Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych –Pani Beata Miszewska – Kozłowska wystąpiła z wnioskiem do Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej – pułkownika Artura Pikonia. Wniosek ten dotyczył szeroko pojętego procesu edukacyjnego klas mundurowych w nadchodzącym roku szkolnym tak, aby uczniowie mogli szkolić się, zarówno na terenie szkoły z udziałem instruktorów wojskowych, jak i w koszarach na bazie infrastruktury szkoleniowej złocienieckiej brygady. Wnioski Pani Dyrektor zostały rozpatrzone pozytywnie i przesłane do wyższych przełożonych do zatwierdzenia, w wyniku czego znalazły się w „Planie Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2017 rok”. Dokument ten zatwierdził Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz. Wśród wielu zaplanowanych zajęć swoistym podsumowaniem współpracy jednostki wojskowej z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych był właśnie obóz szkoleniowo-kondycyjny. Jego główna idea to motto: „Być jak żołnierz”, które przyświecało uczniom podczas pobytu w koszarach. To niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się 31 maja br. ok. godziny 7.30, kiedy po zbiórce na szkolnym placu rozpoczął się pieszy marsz w umundurowaniu z plecakami do koszar 2 Brygady Zmechanizowanej. Punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie zostali powitani przy bramie głównej koszar przez Szefa sekcji wychowawczej – majora Macieja Wiśniewskiego. Jednocześnie w tym samym momencie rozpoczęła się ich żołnierska przygoda. Pierwszym etapem było rozbicie wojskowych namiotów i przygotowanie obozowiska na ośrodku żeglarskim w złocienieckich koszarach. Wszystko odbywało się pod okiem instruktorów – specjalnie wydelegowanych żołnierzy zawodowych, którzy swoją wiedzą fachową i doświadczeniem doradzali, w jaki sposób urządzić obozowisko. W następnej kolejności zorganizowano uroczystą zbiórkę na placu apelowym brygady, podczas której Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej w asyście Pani Dyrektor uroczyście rozpoczął szkolenie. Morale uczniów zostało podniesione poprzez płomienne przemówienie Pani Dyrektor, a instruktorzy bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska udzielili stosownego instruktażu uczniom i wychowawcom tak, aby obóz przebiegł z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pierwszy obiad w stołówce żołnierskiej, chwila wypoczynku i zajęcia w Sali Tradycji, spotkanie z Żandarmerią Wojskową oraz trening musztry zespołowej, skutecznie wypełniły czas do kolacji, którą celebrowano bardzo krótko, gdyż już od godziny 20.00 rozpoczynały się zajęcia nocne z bytowania w terenie lesisto – jeziornym. Podstawy survivalu pomagali odkrywać uczniom instruktorzy – żołnierze z plutonu rozpoznawczego. Późnym wieczorem mocno wyczerpani uczniowie mieli niepowtarzalną okazję przekonać się, jak głęboki jest żołnierski sen na łóżku polowym w wojskowym namiocie nieopodal szumiącego jeziora Krosino. Dzień drugi to pobudka o godzinie 5.30, poranny rozruch fizyczny prowadzony pod okiem instruktorów oraz żołnierskie śniadanie, następnie zajęcia na strzelnicy i przejazd Bojowym Wozem Piechoty BWP – 1 na pas ćwiczeń taktycznych połączony z forsowaniem przeszkody wodnej, rzeki Drawy. Następnie kolejny obiad i zajęcia z topografii prowadzone na jednej z monumentalnych wież charakterystycznych dla złocienieckich koszar, a po kolacji marszobieg w terenie za liderem. W piątek – mimo tego, iż był to ostatni dzień – tempo szkolenia było równie zawrotne.Po wykonaniu czynności wynikających z porządku dnia, uczniowie udali się na zajęcia na Ośrodku Sprawności Fizycznej (OSF), gdzie mistrz Wojska Polskiego w pokonywaniu OSF – st. szer. Krzysztof Woźniak zademonstrował, jak pokonuje się ten trudny tor przeszkód w 48 sekund. Następnie uczniowie pod okiem instruktorów uczyli się techniki pokonywania przeszkód. Wszystko, co dobre szybko się kończy. Po zajęciach przyszedł czas na zwijanie obozowiska tak, by o godzinie 12.00 stanąć na zbiórce kończącej obóz szkoleniowo – kondycyjny, który uczniowie LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Złocieńca wspominać będą jeszcze przez długi czas. Obóz szkoleniowy, jako efekt procesu dydaktycznego dowodzi, że uczniowie klas mundurowych ze Złocieńca wiedzą, jaką wartość stanowi mundur żołnierza Wojska Polskiego oraz mają świadomość, jakie obciążenia związane są z tym zawodem. Taki kształt edukacji na pewno ułatwi młodym pasjonatom służb mundurowych podjęcie właściwej decyzji dotyczącej przyszłego zawodu. Ta swoista inwestycja w młodzież, poza promocją obronności i kształtowaniem hartu ducha, jest jednocześnie utrwalaniem patriotyzmu – bardzo ważnej wartości w tych niespokojnych czasach, w których przyszło nam żyć. Tekst: major Maciej Wiśniewski Zdjęcia: starszy sierżant Rafał Wiśniewski

20 17 12 10 8 4 uczniowie na czołgu 2 zbiórka przed strzelnicą 1 trening strzelecki