SZKOLENIE UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU W CSWL DRAWSKO

W czwartek 25 października, w ramach programu współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko grupa 36 uczniów z klas o profilu wojskowo-sportowym i biologiczno-medycznym z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu wzięła udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Wspólnym przedsięwzięciem dowodził Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie starszy chorąży sztabowy Paweł  Pawłowski, a realizacją zajęli się zawodowi ratownicy medyczni z Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie oraz z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu w składzie: sierżant Piotr Pluta, plutonowy  Karolina  Zalewska, kapral Joanna Finster, starszy szeregowy Łukasz  Cebulski.

Celem teoretycznego i praktycznego szkolenia z zasad  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki było doskonalenie na fantomach resuscytacji krążeniowo-oddechowej, stosowanie pozycji bezpiecznej oraz posługiwanie się Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym AED. Uczniowie odwiedzili również Salę Tradycji w CSWL Drawsko oraz zapoznali się z historią poligonu drawskiego i jego funkcją w strukturze Wojska Polskiego. Opiekę nad młodzieżą pełnili nauczyciele: Włodzimierz Rutkowski i Marcin Wiliński.

a4 a5a3a6