Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Przypominamy terminarz spotkań wychowawców i nauczycieli ZSP ANDERS z rodzicami w bieżącym roku szkolnym.

LP DZIEу KLASY
1 13 września, 16 15 klasy pierwsze i drugie
2 15 września, 16 15 klasy trzecie
3 29 listopada, 16 15 wszystkie klasy
4 3 stycznia, 16 15 klasy pierwsze liceum, klasy drugie liceum i klasy zawodowe
5 28 marca, 16 15 wszystkie klasy
6 23 maja, 16 15 klasy pierwsze liceum, klasy drugie liceum i klasy zawodowe