UCZNIOWIE LO AWANSOWALI DO DRUGIEGO ETAPU OLIMPIADY ZNAJOMOSCI AFRYKI

 

Licealiści, Dawid Kręc i Jan Krochmal z drugiej klasy o profilu wojskowym w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu awansowali do drugiego, wojewódzkiego etapu Olimpiady Znajomości Afryki organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dawid i Jan wzięli udział w eliminacjach online pierwszego stopnia, uzyskany wynik pozwolił im zakwalifikować się do zawodów okręgowych.

Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim, dbając o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny.  Dawid i Jan wykazali się szeroką wiedzą o społeczeństwach Afrykioraz jej geografii fizycznej i ekonomicznej. Olimpiada jest formą promocji kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Dawid i Jan przygotowując się do kolejnych eliminacji kształtują w sobie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijają postawy tolerancji i eliminują postawy ksenofobiczne. Wojewódzki etap drugiego stopnia odbędzie się 1 marca 2021 r.

tekst i zdjęcia (na podstawie materiałów organizatora): Robert Żołynia