UCZNIOWIE LO NA ZAJĘCIACH W ZUT W SZCZECINIE

 

22 marca, uczniowie klas o profilu biologiczno – medycznym z Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu wzięli udział w zajęciach i doświadczeniach laboratoryjnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zorganizowanych przez kadrę akademicką uczelni.

Czwartkowe spotkanie z nauką rozpoczęło się od efektownego pokazu doświadczeń chemicznych pt. „Zaciekawić chemią” w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. Ta część wzbudziła szczególne zainteresowanie młodzieży nie tylko ze względu na dynamiczny sposób wykonywania widowiskowych egzoenergetycznych eksperymentów, ale również dlatego, że prowadząca zajęcia pani dr inż. Karolina Kiełbasa jest absolwentką naszego liceum.
Drugim punktem harmonogramu wycieczki były warsztaty „Mucha oglądana skaningowym mikroskopem elektronowym”, pod kierunkiem dr hab. inż. Rafała Wróbla, prof. ZUT. Podczas tych zajęć uczniowie po raz pierwszy mieli okazję prowadzić obserwacje mikroskopowe za pomocą kosztownego sprzętu najnowszej generacji, którego nie ma na wyposażeniu żadnej szkolnej pracowni. Końcowym etapem wizyty w ZUT były zajęcia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, gdzie uczniowie pod kierunkiem dwóch pań: dr inż. Magdaleny Cudak oraz dr Anny Kiełbus – Rąpały badali lepkość i gęstość cieczy oraz ich zmiany w zależności od temperatury. Wyjazd był okazją do zgłębiania tajników pracy naukowców, zapoznania się
z wyposażeniem nowoczesnych laboratoriów, a także zaznajomienia się z wymaganiami rekrutacyjnymi dla kandydatów na studentów odwiedzanych wydziałów. Wyrażamy nadzieję, że dla wielu uczniów stanie się on motywacją do zwiększonego wysiłku w podnoszeniu poziomu swojej wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Dotyczy to zapewne również gimnazjalistów – uczniów klas trzecich, którzy towarzyszyli starszym kolegom z liceum podczas wycieczki. Były to osoby rozważające w niedalekiej przyszłości podjęcie nauki na profilach, gdzie biologia i chemia są realizowane na poziomie rozszerzonym.

Serdecznie dziękujemy pracownikom naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za zaproszenie, poświęcenie nam cennego czasu, przekazanie sporej porcji wiedzy oraz stworzenie przyjaznej atmosfery podczas naszego pobytu w murach tej uczelni.

2 PRZY KOMPITERZE 3 UCZESTNICZKA ZAJĘĆ 5 CENNE NOTATKI Kolaż