UCZNIOWIE LO W ZŁOCIEŃCU NA TARGACH PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

15 marca 2019 r. uczniowie 3. klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu wzięli udział w Tagach Pracy i Przedsiębiorczości w Łobzie zorganizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego. Udział w Targach był okazją dla uczniów III klasy liceum ogólnokształcącego do zapoznania się z ofertą uczelni wyższych oraz szkół policealnych w województwie.

tekst i zdjęcia: Aleksandra Lezler-Leszczełowska