Uczniowie odkrywali tajemnice Bornego Sulinowa

W ramach lekcji historii uczniowie LO z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa oraz Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu pod kierunkiem Pani Ewy Kilian i Pani Bogusławy Jarosz poznawali Borne Sulinowo, miasto którego przez lata nie było na mapach Polski.

Przewodnikiem po mieście, które w ewidencji gruntów figurowało pod nazwą „tereny leśne” był Pan Dariusz Czerniawski. Uczniowie dowiedzieli się, że przez niespełna 60 lat Borne Sulinowo miało militarny charakter. Początkowo było miejscem szkolenia artylerii Wermachtu, następnie podczas II wojny znajdował się tam obóz jeniecki, a po wojnie do roku 1993 była to siedziba wojsk radzieckich. Młodzież obejrzała prezentację pt. „Borne Sulinowo miasto, którego nie było”, zwiedzała dawne koszary, Dom Oficera. Uczniowie byli na cmentarzu obozu Stalag 302, cmentarzu radzieckim oraz na Górze Śmiadowskiej, wchodzącej w skład północnej flanki umocnień Wału Pomorskiego.

Lekcja historii w terenie miała na celu przybliżenie młodzieży miejsca, które dla ich rodziców i dziadków było tajemniczą bazą wojsk radzieckich.

Tekst: Anna Prokop

Zdjęcia: Oskar Sagucki

Uczniowie podczas zwiedzalia okolic Bornego Sulinowa Zwiedzanie bunkrów