UCZNIOWIE SZKOŁY BRANŻOWEJ ZDOBYLI KWALIFIKACJE OPERATORA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ

 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia zdobyli kwalifikacje operatora koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton klasa III, w ramach realizacji Kontraktu Samorządowego „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Sześciu uczniów ze szkoły branżowej brało udział w kursie, wszyscy zdali egzamin państwowy i zdobyli cenne na rynku pracy dodatkowe uprawienia zawodowe. W marcu 2020 r. uczniowie rozpoczną płatną praktykę zawodową u pracodawców.

 

Tekst : Grażyna Wanecka