UCZNIOWIE Z LO NA XVIII ZACHODNIOPOMORSKIM FESTIWALU NAUKI

 

W czwartek, 20 września, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa uczestniczyli w XVIII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki, w czasie którego wyższe uczelnie i inne ośrodki naukowe naszego województwa otwierają swe podwoje dla młodzieży, organizując przez przeszło tydzień wolne wykłady, zajęcia, warsztaty, laboratoria czy wystawy.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów naszej szkoły z ofertą naukową Szczecina oraz precyzowaniu przez nich swoich życiowych celów, związanych z dalszą edukacją. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie – wojewódzkiej biblioteki publicznej o statusie naukowym, jednej z największych w Polsce. Odwiedziliśmy Czytelnię Główną, regionalną, Salę im. Gałczyńskiego, który przez pewien czas związany był ze Szczecinem, czytelnie tematyczne: niemiecką, prawną, muzyczną.
Następnie uczestnicy wycieczki podzieleni zostali na dwie części. Grupa uczniów klas LO o profilu biologiczno – chemicznym pod opieką p. Moniki Klimczak i Bogusławy Jarosz wysłuchali wykładu „Czy bakterie naprawdę są takie groźne?”, wygłoszonego przez panią dr n. med. – Katarzynę Galant, która pracuje w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie badali własną florę bakteryjną, uczyli się barwienia preparatów metodą Grama oraz obsługi nowoczesnych mikroskopów. Druga grupa uczniów z klas LO o profilu humanistycznym, wojskowym i lingwistycznym pod opiekąp. Ewy Kilian wzięła udział w wykładzie i warsztatach dziennikarza telewizyjnej Kroniki Szczecińskiej Stanisława Heropolitańskiego: „Jak mówić do ludzi i do rzeczy”, następnie p. mgr Cecylia Judek przedstawiła wykład poświęcony życiu i działalności Ireny Sendlerowej, działaczki „Żegoty”, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, która uratowała przeszło 2 tys. dzieci żydowskich z warszawskiego getta, a której pamięci, Sejm RP, poświęcił rok 2018.

Tekst: Monika Klimczak, Ewa Kilian

1 zajecia praktyczne przy mikroskopie w czasie wykładu