UCZNIOWIE Z LO W ZŁOCIEŃCU WZIĘLI UDZIAŁ W KONFERENCJI GENETYCZNEJ

 

W sobotę, 9 czerwca, reprezentanci klas LO o profilu biologiczno – chemicznym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w składzie: Natalia Dzik, Martyna Ziętek i Oskar Sagucki,  wzięli udział w konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych pn. „Genetyka dla edukacji i rodziny”. Zaproszenie na to ważne naukowe wydarzenie otrzymaliśmy już po raz trzeci.

Konferencja rozpoczęła się od serii wykładów przedstawicieli szczecińskich uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Lubiński (PUM), wielki autorytet w dziedzinie badań z zakresu onkologii. Następnie wysłuchaliśmy wystąpień innych wykładowców:
1.  „Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu” – dr inż. Edyta Balejko (ZUT);
2. „ Epigenetyka, nutrigenetyka – czy można oszukać genetyczne przeznaczenie” – dr hab. Lidia Skuza prof. US (US);
3. „Probiotyki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” dr hab. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT (ZUT);
4. „ Witamina D3 – czy dobra na wszystko?” – mgr inż. Angelika Heberlej (ZUT).

Po części teoretycznej uczniowie udali się na warsztaty, a nauczyciele – opiekunowie młodzieży z poszczególnych szkół, wzięli udział w panelu dyskusyjnych, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń nt.  wykorzystania w praktyce szkolnej wiedzy zdobytej podczas konferencji.

Część praktyczna dla uczniów odbywała się w grupach i obejmowała następujące tematy:

  1. „Przygotowanie żywności o działaniu alkalizującym”;
  2. „Produkty fermentowane jako źródło bakterii prozdrowotnych”;
  3. „Ocena sensoryczna żywności”.

Czas konferencji minął błyskawicznie, na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

tekst i zdjęcia: Monika Klimczak