UCZNIOWIE ZSP ANDERSA GOTOWI RATOWAĆ I NIEŚĆ POMOC POSZKODOWANYM

 

Klasy licealne o profilu biologiczno-medycznym pierwszy tydzień zajęć po feriach zaczęły od udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Instruktaż dotyczący wybranych zagadnień niesienia pierwszej pomocy prowadzili strażacy z Wojskowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1696. Specjaliści, którzy prowadzili kurs i dzieli się swoim doświadczeniem jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, by podjąć trudną walkę o ludzkie zdrowie i życie. Dzięki nim uczniowie z naszej szkoły mogli nabyć niezbędne umiejętności.
Podczas warsztatów młodzież w praktyce zapoznała się między innymi z kamizelką Kendricka, automatycznym defibrylatorem i innymi elementami wyposażenia profesjonalnej ekipy ratowniczej. Ćwiczenia obejmowały również BLS (ang. Basic Life Support) na elektronicznym fantomie.
Szkolenie zorganizowano dzięki uprzejmości Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – płk dypl. Artura Pikonia oraz Komendanta JRG JW 1696 – st. chor. Jarosława Kuszmara. Podziękowania kierujemy również do strażaków instruktorów za poświęcony czas, przekazane doświadczenie, wiedzę i umiejętności.

badanie pulsu cwiczenia instruktaz

 

Tekst i zdjęcia: Monika Klimczak