UCZNIOWIE ZSP ANDERSA WŚRÓD LIDERÓW WOJEWÓDZTWA

Ruszyła IV edycja programu Lider Zachodniopomorski, koordynowana przez Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. W programie biorą udział uczniowie ZSP Andersa: Weronika Dołżycka, Filip Wołyniec i Marcin Turalski. Filip z Marcinem do programu zostali zgłoszeni przez szkołę, a Weronika przez Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Złocieniec. Uczestnicy w cyklu pięciu spotkań warsztatowych, które odbywają się w Międzynarodowym Domu Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie, wraz z liderami organizacji młodzieżowych z województwa zachodniopomorskiego, przygotują projekty społeczne dla mieszkańców Złocieńca i okolic. Tematy pierwszej weekendowej sesji warsztatów to: ,,Ja jako lider”, ,Dialog usystematyzowany – z czym to się je?” oraz „Wyznaczanie celów i realizacja planów”. Program powstał, między innymi, w ramach realizacji projektu „Młodzieżowe Rady Gmin – dialog władz z młodymi mieszkańcami”. Celem spotkań jest kształtowanie umiejętności pracy w grupie i jej przewodzeniu. Podsumowaniem projektu będzie opracowanie przy wsparciu coacha koncepcji autorskiego mini-projektu i zrealizowanie go przez uczniów ZSP Andersa w lokalnej społeczności.

tekst: Weronika Dołżycka, Robert Żołynia
zdjęcia: sdsmwz, zsp

1uczniowie grupa mlodziezy prowadzaca sweetfocia zajecia