Informacje dla uczniów – backup

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

sierpień 2014 r.

 25 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00 odbędą się konsultacje przed egzaminami poprawkowymi.

 PRZEDMIOT

SKŁAD KOMISJI DATA
JĘZYK POLSKI J. Kozłowski – przewodniczący
B. Miszewska
D. Ługowa
28.08.14
czwartek
godz. 900
MATEMATYKA
(klasy I LO i ZSZ)
J. Jóźwiak– przewodniczący
A. Pokrzywniki
A. Mnichowicz
26.08.14
wtorek
godz. 900
MATEMATYKA
(klasy II LO i III LO)
J. Jóźwiak– przewodniczący
A. Pokrzywniki
A. Mnichowicz
27.08.14
środa
godz. 900
FIZYKA J. Jóźwiak– przewodniczący
A. Mnichowicz
A. Pokrzywniki
26.08.14
wtorek
godz. 900
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
J. Jóźwiak– przewodniczący
A. Lezler-Leszczełowska
A. Jurasz-Kozieł
J. Politowska
28.08.14
czwartek
godz. 900
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  J. Kozłowski – przewodniczący
G. Wanecka
B. Modrzakowska
27.08.14
środa
godz. 900

 


 

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015 – nowa edycjaPrzechwytywanie

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.

Agencja nieruchomości Rolnej wraz ambitnych Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować: w roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta 2014, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2014 i:

• jest zdolny i ambitny

• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyska nie mniej niż 90 punktów na egzaminie maturalnym (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);

• zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych

• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
a ponadto:

• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)

lub

• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.
Rekrutacja do Programu będzie przebiegać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014.

 

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z opisem, zasadami i regulaminem programu na www.stypendia-pomostowe.pl

Dokładne informacje można uzyskać również w biurze Fundacji:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel: 42 632 59 91, 631 95 58
fax: 42 630 27 81
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

Źródło: http://mojestypendium.pl/