Samorząd uczniowski

Przewodniczący SU: Julian Janke kl.II ZSZ
Zastępca Przewodniczącego SU: Anna Krochmal kl.Ia LO
Sekretarz SU: Katarzyna Mazur kl.Ib LO
Opiekun Samorządu: mgr Aleksandra Lezler-Leszczełowska

IMG_5977