Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY
I EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH
KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

 

Lp. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Termin Nr.sali
1 Język polski Beata Miszewska-Kozłoaska Środa godz. 1330
Czwartek godz. 13
30
12
2 Język polski Danuta Ługowa Czwartek godz. 1430 11
3 Język angielski Aleksandra Lezler-Leszczełowska Poniedziałek godz. 800
Czwartek godz. 14
25
20
4 Język angielski Anna Luc Piątek godz.1235 14
5 Język niemiecki Aleksandra Jurasz-Kozieł Poniedziałek godz. 800
16
6 Język niemiecki Lidia Tauscher 10
7 Historia Małgorzata Lezler Czwartek godz. 1330 22
8 Matematyka Andrzej Pokrzywnicki Środa godz. 14:30
Czwartek godz. 8:00

Piątek godz. 8:00

3
9 Matematyka Jadwiga Jóźwiak Wtorek godz. 800 i 1340 5
10 Fizyka Anna Mnichowicz Wtorek godz.1430 6
11 Chemia Bogusława Jarosz Czwartek godz.1430 9
10 Biologia Małgorzata Pocentek Wtorek godz. 800 21
11 Geografia Robert Żołynia Wtorek 1430 23
13 Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Lezler Poniedziałek godz. 1330 22
14 Przedmioty zawodowe Technikum Budowlane Stanisław Kacianowski Czwartek 1515 4
15 Przedmioty zawodowe
ZSZ
Bernarda Modrzakowska Środa godz. 1610 13
16 Przedmioty zawodowe
ZSZ
Grażyna Wanecka Piątek 1515 13