Zajęcia praktyczne

PRAKTYKA UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA I aw - czwartek, piątek
KLASA II aw – wtorek, środa
KLASA III aw - środa, czwartek, piątek