UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KADETÓW PODCZAS MIEJSKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie podczas miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Placu 3. Maja przy pomniku Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu w Złocieńcu. Uczniowie ślubowali rzetelnie i uczciwie zdobywać wiedzę, pracować odpowiedzialnie i twórczo, kształtowa swoje umysły i charaktery, poszukiwać tego, co wartościowe, dobre i piękne, strzec godności drugiego człowieka, dbać o honor i tradycję szkoły, szanować ojczyznę, rozwijać w sobie postawę obywatelską oraz być chlubą rodziców, nauczycieli i kraju. Uroczyste przyrzeczenie kadetów odbyło się w obecności władz Złocieńca, Kompanii Honorowej 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, rodziców, nauczycieli i społeczności Złocieńca. Zdjęcia: Pan Sebastian Kuropatnicki.